Okul Öncesi

Okulumuzda, eğitim programları belirtilen hedefler doğrultusunda hazırlanırken çocukların yaş ve gelişim özellikleri, her çocuğun kendine özgü gelişimsel hızı, ilgileri,gereksinimleri ve farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurulur. Öğrencilerimizin gelişim düzeyine uygun, üst düzey zihinsel ve sosyal becerileri kazanmaları amacıyla gözlem, araştırma, buluş ve yaratıcılığını geliştiren çalışmalar düzenlenir.

Öğrencilerimiz yapılan tüm çalışmalarda yaparak, yaşayarak öğrenme olanağı bulurlar. Bunun yanı sıra diğer tüm öğretimsel yöntem ve stratejiler gerektiği yer ve zamanda uygulanır. Etkinlik uygulamalarında esas amacımız, çocuklarımızın öğrenmeye ilgi ve merak uyandırmak, bilgi aktarmaktan çok; yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktır.