Türkçe

Doğduğumuz andan itibaren kendimizi ifade etme gereksinimi duyarız. İnsanın doğasında yatan bu gereklilik dil becerisi sayesinde olumlu bir gelişim gösterir. Bir dili tanımak, öğrenmek ve kullanmak belirli aşamalar gerektirir. Bu aşamalar mekanik bir sistem gibi işlendiğinde öğrenmekten çok ezberlemeye yöneliriz. Bu noktada eğlenceli, çağdaşyaklaşım kuramlarıyla destekli bir öğrenme ortamı istemek en doğal hakkımızdır.

Bu noktada Türkçe’nin temel becerilerini sıkılmadan, sorgulayarak, örtük ilişkileri yapılandırmacı yaklaşımla keşfetmek çıkış noktamız olacaktır.

Neler kazandırmak istiyoruz;

  • Türkçeyi severek doğru, güzel ve etkili kullanma
  • Eleştirel düşünme
  • Söz varlığını zenginleştirme
  • Kendini dilin esnekliğini keşfederek ifade etme
  • Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamayı sağlama
  • Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımayı sağlama
  • Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermeyi sağlama
  • Çocukların estetik algılarını geliştirecek, gerçek yaşama ve kendi deneyimlerine paralel kitaplar belirleme
  • Dilin yapı ve işlevlerini kendi içinde ve diğer derslerle bütünlük içinde kazandırma