Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama, bireyin öz güven kazanmasında ve kendini var etmesinde işlevsel olan, somuttan soyuta, ya da soyuttan somuta ilerleyen süreçte yaratıcılık, düş gücü, kolektivizm, organizasyon, empati, iç disiplin, özgürlük ve saygı gibi insani değerleri geliştirerek önemli katkılar sağlayan bir yaşantıdır. Beynin her iki yarı küresinin de kullanılmasını sağlayarak tümel öğrenme açısından avantajlı bir yol sunan Yaratıcı Drama, insanları anlama becerisi diye özetlenebilecek “kişilerarası zeka”, özbilincin oluşumuna katkıda bulunan “kişisel zeka”, empati, ilişkileri yürütebilme, duyguları yönetebilme becerisini de içine alan “duygusal zeka”nın gelişimini de sağlar.

Yaratıcı drama bireye, birey özelliğini yitirmeden ortaklaşa bir yaşantı sağlar. Ancak bu ortak yaşantıda öykünme değil , rollere, durumlara, sorunlara ve deneyimlere uzaktan bakma vardır. Bu uzak açıdan bakış, özdeşleyimin tersine eleştirel olma özelliğini kazandırır bireye. Bu bakış açısını edinmenin ön koşulu da kişinin kendini tanıması ve kalıplardan sıyrılması anlamına gelmektedir.

Yaratıcı drama ile öğrencilerimizi bu alanlarda da etkin kılmak, öz değerleri, yargıları, sorgulamaları bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.