İlkokul Sistemi

 • Ana sınıfından itibaren 10 kişilik sınıflarda aktif öğretim
 • Alanında deneyim sahibi üstün zekalılar sınıf öğretmenleri
 • Öğrencilerin hazır bulunuşluklarını , bireysel farklılıklarını dikkate alarak hazırlanan ve süreç içerisinde revize edilen farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş müfredat
 • Yetenek ve ilgi alanına göre bireysel eğitimler
 • 1-2-3-4. sınıfta farklı branş öğretmenleri tarafından alanına göre işlenen fark dersleri
 • 1.sınıftan başlayan, yaratıcılıklarını destekleyen Robotik dersi ve çağı yakalamalarına yardımcı olacak Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi, Yazılım ve Kodlama dersi, Felsefe dersi,
 • Anaokulundan itibaren fen laboratuvarında, fen öğretmeni ile işlenen Fen Bilimleri dersi
 • Sınıflarda haftada 10 saat ile başlayan birinci dil İngilizce öğretimi, 2. Sınıftan itibaren İspanyolca öğretimi
 • İlkokulda ders olarak okutulan Akıl Oyunları ( GO – Satranç – Strateji Oyunları) ile Düşünme Becerileri dersleri
 • Özel sanat danışmanları rehberliğinde öğrencinin akademik yönünün yanında sanatsal gelişimine çok yönlü olarak destek olacak yetenek eğitimleri( Görsel Sanatlar,piyano ,gitar,keman,yan flüt vb.)
 • Doğa ile iç içe yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayacak okul ortamı
 • Bilişim ve teknolojiyi yakından takip fırsatı sağlayacak sınıf donanımları
 • Sosyal, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif yönden gelişimi destekleyen kulüp çalışmaları, gönüllü bilim grupları, İYTE Mimarlık Fakültesi ile Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ,Bilim Sanat Şenlikleri, Model BM, sanat ve bilimsel geziler vb…