İlkokul Sistemi

 • Anaokulundan itibaren 10 kişilik sınıflarda akıllı tahta desteği ile öğretim
 • Alanında deneyim sahibi üstün zekalılar sınıf öğretmenleri
 • Öğrencilerin hazır bulunuşluklarını, bireysel farklılıklarını dikkate alarak hazırlanan ve süreç içerisinde revize edilen farklılaştırılmış müfredat
 • Yetenek ve ilgi alanına göre bireysel eğitimler
 • 1-2-3-4. sınıfta farklı branş öğretmenleri tarafından alanına göre işlenen branş dersleri
 • Çocukların yaratıcılıklarını destekleyen Robotik dersi ve çağı yakalamalarına yardımcı olacak Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi
 • Anaokulundan itibaren fen laboratuarında fen öğretmeni ile işlenen bilimsel dersler
 • Sınıflarda haftada 10 saat ile başlayan birinci dil İngilizce öğretimi, 2. Sınıftan itibaren İspanyolca öğretimi
 • İlkokulda ders olarak okutulan Akıl Oyunları ( GO – Satranç – Strateji Oyunları) ile Düşünme Becerileri dersleri
 • Özel sanat danışmanları rehberliğinde öğrencinin akademik yönünün yanında sanatsal gelişimine çok yönlü olarak destek olacak yetenek eğitimleri
 • Doğa ile iç içe yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayacak okul ortamı
 • Bilişim ve teknolojiyi yakından takip fırsatı sağlayacak sınıf donanımları
 • Bireysel gelişimi destekleyecek etüt çalışmaları
 • Sosyal, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif yönden gelişimi destekleyen kulüp çalışmaları, etkinlikler, törenler vb…