Yaratıcı Yazma ve Okuma

Yaratıcılık süreci; önceki fikirlerin yeni olanlarla bütünleştirilmesi, yeni bağlantılar kurulması, bilginin sınırlarının genişletilmesi ve heyecan verici yeni düşüncelerin geliştirilmesiyle ilgilidir”. Yaratıcılık, yeni ve farklı olanı üretmek için hayal gücüne dayalı düşünceyi kullanarak özgün bir ürün oluşturmaktır. Yazma becerisine yaratıcılık nasıl entegre edilebilir? İşte bu noktada yazma pratiğinin yanı sıra türkçe derslerinde yazma ve okuma becerisi kazandırılırken aynı zamanda öğrencilerde eleştirel ve yaratıcı bakış açısı oluşturmak ve onların konuyla ilgili yeni ve farklı düşünce üretmesini sağlamak da amaçlanmaktadır. Nitekim yazma ve okuma, “yaratıcı düşünmeyi ve yeni bilgiyi ön bilgiyle ilişkilendirmeyi içerir; bu da yeni bilgiyi anlamlı kılar”.