Bilim Koleji Eğitim- Öğretim Anlayışı

 1. Ortaklık ve paylaşmayı esas alan eğitimsel anlayış.
 2. Anlamlı hedefler koyma, hedeften öğrencileri, yer yer aileleri haberdar etme, işbirliği yapma.
 3. Çevreyle iletişim kurma, okulun çevreye ulaşması, çevrenin okula getirilmesi. Yaşayan bir okul olup, çalışmaların  okul için değil, yaşama dair olması.
 4. Öğrencilerle, seçilen projelere rehberlik yapma, öğrencilerin ilgilerini dikkate alma.
 5. Yaparak öğrenme,  öğrenilenleri hayata aktarma. Yaparak, yaşayarak öğrenme için ortam oluşturma, bilgiye ulaşma, yorumlama ve sorun çözme becerilerini en üst düzeyde yönetme ve destekleme.
 6. Sorumluluk verme, sorumluluk alma alışkanlıklarını artırıcı okul içi ve çevresel görevler almasını  sağlama.
 7. Öğrenme ortamları stresten uzak, doğal yaşamla iç içe olan.
 8. Her çocuk aynı hızda öğrenmez. Çocukları ihtiyaçlarına göre esnek gruplama, destekleme.
 9. Öğrenme, öğrenciyi zorlayarak değil, gözlerdeki kıvılcıma dikkat ederek işbirlikçi ve neşe dolu şekilde, öğrenme hevesi yaratılarak başarılır.
 10. Çocukların kendi hızları doğrultusunda çalışmaları ve sürece katılmaları sağlanır.
 11. Çocuklar haftalık planlamaya katılırlar, önerilerde bulunabilirler. Öğretmenler buna fırsat verirler.
 12. 1.sınıftan başlayarak adım adım öğrenme günlüğü tutarlar. Günlüklerine yaşamlarını, konularını, ödevlerini yazarlar. Öğrenmenin kalıcılığı için bu önemlidir. Günlüklerine yazdıkları ile ne öğrendiklerini de anlayabiliriz.
 13. Birbirlerini dinlemeyi, başkalarını dikkate almayı okul ortamında öğrenir. Arkadaş çok önemlidir, öğretmenler bu konuda gerektiğinde çocuğa yardımcı olur.
 14. Haftalık olarak kendini değerlendirmesi için öğretmenler fırsat yaratır.
 15. Çocuklar akademik, yetenek ve duygusal durumları dikkate alınarak süreçlere dahil edilirler. Akademik olarak müfredat her çocuğun gereksinim duyduğu ölçüde üst düzeyde içerik zenginleştirmeleri uygun ders yaşantıları ile verilirken, çocuklar gözlem ve uygulanan testler sonucu ortaya çıkan yetenekleri doğrultusunda bireysel desteklenir.
 16. Çocuklarımızın, MEB programına ek olarak astronomi, robotik, fen bilimleri, yaratıcı yazın, yaratıcı düşünme, yaratıcı drama, akıl oyunları (go-cin), ikinci yabancı dil (2.sınıftan itibaren İspanyolca), girişimcilik, ileri matematik, ekoloji vb. alanlarla sınıf düzeylerine göre derslerde ve kulüp saatlerinde almaları sağlanır. MEB programı ise, düzeylerine göre hızlandırma ve içerik zenginleştirmeleriyle kurumumuz öğretmenleriyle farklılaştırma yapılarak hazırlanan müfredat doğrultusunda üst düzeyde verilir.
 17. Çocuklarımızın bazı fark derslerini (1 Dersi) bir üst sınıftaki öğrencilerle almaları sağlanarak, ağabey ve ablalarından yararlanmaları sağlanır. (Kriptoloji gibi.)
 18. Okulumuzda özel eğitime ihtiyaç duyan üstün yetenekli öğrenciler ile normal ve parlak zekaya sahip öğrenciler birlikte eğitim alırlar. Çocuklarımız kendi öğrenme tarz ve gereksinimleri doğrultusunda desteklenir. Normal ve parlak zekâya sahip çocuklarımızın, üstün yetenekli çocuklarımız için hazırlanan müfredattan ve ortamdan en üst düzeyde yararlanmaları sağlanır. Üstün yetenekli çocuklarımızda yaşamın %96’sını oluşturan normal çocuklarımızdan soyutlanmadan  özel eğitimlerini batılı ülkelerdeki gibi ihtiyaçları doğrultusunda alırlar.
 19. Okulumuz hedeflerini gerçekleştirmek için, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ailelerle yakın işbirliği içinde bulunur. Okulun, eğitim ve kültür merkezi olması için etkinlikler düzenlenir.
 20. Okulumuz, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verir. Öğretim yılı başında anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dönük eğitim planlaması yaptığından, belirtilen düzeylere  öğrenci ön kaydı alır.
 21. Okulumuz özgün eğitim anlayışı, müfredatı, programı  ile ülkemizde önemli bir ihtiyacı karşılamak için deneyimli eğitim yöneticimizin önderliğinde kurulmuş, özgün bir eğitim kurumudur. Başka bir şubesi yoktur.

EĞİTİMİN SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ YER

BİLİM  KOLEJİ