Hakkımızda

Biz Özel Bilim İlk-Ortaokulu olarak fiziki şartlarımızın zenginliği, üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda deneyimli ve akademik yeterliliğe sahip güçlü kadromuz ile İzmir’de bir ilk olmanın heyecanını taşırken; üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile mükemmel olma yolunda ilerlemekteyiz.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla aktif olarak iletişim içerisinde olan,  dünyadaki eğitim modellerini güncel olarak takip eden, eğitimdeki yeni yaklaşımlarını içselleştiren ve ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi özgün eğitim programını üreten ve düzenleyen, model alınabilecek bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Dünyanın sürekli bir değişim içinde olması her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişimi gerekli kılmıştır. Ancak eğitim sisteminin bu gerekliliğin dışında kaldığı, gelişimin ve değişimin beraberinde getirdiği nitelikli birey yetiştirme sorumluluğunu üstlenemediği görülmektedir.

İşte bu noktada misyonumuz;

Gerekli ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde;

 • Bilgiyi sorgulayan,
 • Eleştirel düşünme becerisine sahip,
 • Üretken, kendisinin ve çevresinin farkında,
 • Düşünsel ve kültürel olarak dünyaya entegre olmuş,
 • Edindiği bilgileri gündelik hayatında pratik eden,
 • Bilimsel farkındalığı yüksek,
 • Bilimsel süreç becerilerine sahip,
 • Araştırma becerisine sahip,
 • Bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönden kendini gerçekleştirmiş,
 • Yeniliklere kolay adapte olan,
 • ATATÜRK ilke ve devrimlerini içselleştirmiş, irfanı hür, vicdanı hür, özgür bireyler yetiştirmektir.