Basında Biz

Basın Bülteni

Kurucu Müdür:Recai YILDIRIM
 
Uzun yıllar sınıf öğretmenliği ve ilköğretim okulu müdürlüğü görevi yaptım. 2005 yılında emekli olduktan sonra, İstanbul’daki çeşitli özel okullarda sınıf öğretmenliği, yönetici yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundum. Bu okullarda normal eğitimin yanı sıra Üstün Zekalı ve Yetenekli çocukların eğitimi alanında da öğretmenlik ve yöneticilik yaptım. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve çalıştaya  katıldım. İstanbul ve Marmara Üniversiteleri işbirliği ile bu alana yönelik çeşitli çalışmalar yaptım. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili araştırma ve deneyimlerimi bir kitapta topladım. Evli ve iki çocuk babasıyım.
 
Neden Özel Bilim İlk-Ortaokulu ?

Özel Bilim İlk ve Orta Okulu olarak, ülkemizin geleceği adına önemli bir kaynak olduğunu düşündüğümüz üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarımızın eğitimi alanında görev almak misyonunu üstlendik.Maalesef üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar okullarda genelde karşılanmayan gereksinmeleri nedeniyle, normal  sınıf etkinliklerinde yüksek düzeyde kırıklık yaşarlar.Üstün yetenekli çocuklar geleneksel okullarda ve normal sınıflarda, çok soru sormaları, kuralları, yöntemleri sorgulamaları ve çalışmalarını herkesten önce bitirmeleri nedeniyle, problemli bir çocuk durumuna gelirler, çünkü üstün zekâlı öğrenciler eğitim ve öğrenim açısından farklı özelliklere sahip oldukları için, farklılaştırılmış bir müfredat programı gereksinimi içindedirler. Bu nedenle, farklı özellikler gösteren üstün zekâlı öğrencilere farklılaştırılmış eğitim olanaklarını sunmayı reddetmek, ne demokrasi ile ne de insan haklarıyla bağdaşmaktadır.Bilim Koleji’nde: Normal eğitimin bile verilmesinde ülkemizdeki yetersizliğin farkında olan bir eğitimci olarak, normal ve özel eğitim alanında dünya uygulamaları ve ülkemiz gerçeğinden hareketle uygun eğitim programını yapılandırdım ve akademisyenlerin de onayı ve desteği ile öğretmen ekibimle, İstanbul’da programımızı uygulama fırsatı buldum.
 
Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını gerçek proje ve ilkelere dayandıran, her şeyden önce samimiyeti ilke edinen; yönetici, öğretmen ve velileri ile gerçek bir ortamda buluşan bir okul hedefi ile yola çıktık. istanbul ve izmir’den aynı inanç, heves ve yeterliliğe sahip öğretmen kadromuzla İzmir’de anasınıfı, ilkokul ve ortaokuldan oluşan uluslararası(Fin Eğitim Anlayışı)    özgün bir eğitim kurumunu, 2014-2015 Öğretim yılında,  İzmir’de bir ilk olarak, Güzelbahçe’de,  Alman Konsolosluk Okulu’nun yerinde, normal ve üstün yetenekli çocuklarımızın eğitimi için hizmete açılmıştır.
 
Özel İzmir Bilim İlk ve Orta Okulu’nda: Çocuklar akademik, yetenek ve duygusal durumları dikkate alınarak süreçlere dahil edilirler. Akademik olarak müfredat her çocuğun gereksinim duyduğu ölçüde üst düzeyde içerik zenginleştirmeleri uygun ders yaşantıları ile verilirken, çocuklar gözlem ve uygulanan testler sonucu ortaya çıkan yetenekleri doğrultusunda bireysel desteklenir.Çocuklar uzman okul psikologu ve PDR servisi tarafından sürekli izlenir, zaman zaman uygulanacak olan testlerle ortaya çıkan sonuçlar,  ilgili öğretmenler ve ailelerle paylaşır, gecikmeden önlemlerin alınması sağlanır. Böylelikle çocuklarımız akademik olarak üst düzeyde kazanımlar elde ederken, yeteneklerinin farkına varıp, kendilerini gerçekleştirmek için gerekli ortamı bulurlar. Bu durum onların duygusal dünyalarını olumlu etkileyerek, kendine güvenen, katılımcı, paylaşımcı,kendini ifade etmekte zorlanmayan, girişimci, özgür düşünme ve problem çözme  becerisi kazanmış, lider kişilikte bireyler olarak orta öğrenime  hazırlar.


MEB programına ek olarak astronomi, robotik, fen bilimleri, yaratıcı yazın, yaratıcı düşünme, yaratıcı drama, akıl oyunları (satranç, go), İngilizce ve  ikinci yabancı dil (2.sınıftan itibaren İspanyolca), girişimcilik, ileri matematik, ekoloji vb. alanlarla sınıf düzeylerine  göre derslerde ve kulüp saatlerinde almaları sağlanır. MEB programı ise, düzeylerine göre hızlandırma ve içerik zenginleştirmeleriyle kurumumuz öğretmenleriyle farklılaştırma yapılarak hazırlanan müfredat doğrultusunda üst düzeyde verilir.
Normal ve üstün yetenekli çocuklarımız , kendi öğrenme tarz ve gereksinimleri doğrultusunda,  akademik dersleri  ve  fark derslerini ayrı sınıflarda  alırken, beden eğitimi  gibi bazı beceri derslerini  birlikte alarak aralarında duygusal bir kopuşun oluşması  önlenir.

Normal ve parlak zekâya sahip çocuklarımızın, üstün yetenekli çocuklarımız için hazırlanan müfredattan ve ortamdan en üst düzeyde yararlanmaları sağlanır. Üstün yetenekli çocuklarımızda yaşamın %96’sını oluşturan normal çocuklarımızdan soyutlanmadan  özel eğitimlerini batılı ülkelerdeki gibi ihtiyaçları doğrultusunda alırlar.

Okulumuz hedeflerini gerçekleştirmek için, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ailelerle yakın işbirliği içinde bulunur. Okulun, eğitim ve kültür merkezi olması için etkinlikler düzenlenir.

Okulumuz, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verir. 2014-2015 Öğretim yılında anasınıfı, ilkokul ve  ortaokul öğrencilerine dönük eğitim planlaması ile  08.09.2014 tarihinde yeni eğitim öğretim dönemine başlamıştır.

Okulumuz eğitim anlayışı, müfredatı, programı  ile ülkemizde önemli bir ihtiyacı karşılamak için deneyimli eğitim yöneticimizin önderliğinde kurulmuş, özgün bir eğitim kurumudur. İzmir’de eğitim alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır.Bu öğretim yılında İzmir ilimizde siz değerli velilerimizin takdirleri doğrultusunda çocuklarımızla  gerçek bir eğitim kurumunda buluşmak istiyoruz.

Çağdaş eğitim anlayışımızla, Cumhuriyetimize ve Kurucusu M.Kemal ATATÜRK’e  gönülden bağımızla, çocuklarımızı “fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli” olarak yarınlara hazırlamak en büyük  hedefimizdir. Bu hedefe birlikte yürüme arzusu içindeki velilerimizi bizimle olmaya davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.”  

M.Kemal ATATÜRK