İspanyolca

İlkokul ve ortaokul öğretim programımız 2.sınıftan itibaren sarmal bir yapıda ilerlemektedir.Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde bireysel farklılıkları , ilgi alanları , öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Programın temeli okuma , dinleme , konuşma ve yazma alanlarında bilgi , beceri ve anlamayı içerir.

Öğretim Programımız;

  • Drama ve rol yapma ,
  • Eğitsel oyunlar ,
  • İletişim ve gramer oyunları ,
  • Bilgisayar destekli öğretim tekniklerinden yararlanmaktadır.