Bilim Koleji Eğitim Ortamı

  1. Belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayacak, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri, uygun ders yaşantılarına elverişli fiziki yapı.
  2. Esnek, bireysel farklılıkları dikkate alan, planlama aşamasına öğretmen ve öğrencilerin katıldığı, süreç içinde iyileştirmelerin ve zenginleştirmelerin yapıldığı  farklılaştırılmış bir müfredat.
  3. Müfredatın hazırlanmasına katkıda bulunmuş, müfredatı özümsemiş öğretim ve yönetim kadrosu.
  4. Müfredat ve eğitim sistemi hakkında doğru bilgilendirilmiş aileler.
  5. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak , öğrenciyi öğretim sürecine aktif olarak katan  öğretmenler.

FİDAN KÜÇÜK OLSA DA, AĞAÇ KADAR SAYGIYA İHTİYACI VARDIR.