Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi olarak, öğrencilerimizin;

  • Bedensel, zihinsel ve duygusal özelliklerini tanımalarını ve kabul etmelerini,
  • Sağlıklı ilişkiler kurabilmek için gerekli becerileri kazanmalarını,
  • Problem çözme, karar verme, sorumluluk alma, kendi kendine yetebilme gibi yaşam becerilerini kazanmalarını,
  • İnsan haklarına ve yaşadığı çevreye saygılı, yaratıcı, farklılıklardan beslenebilen, demokratik tutum ve davranışa sahip, toplumla uyumlu ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda kendilerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak için varız.

Bu amaçlara ulaşmak için bireysel-grup öğrenci görüşmelerini, aile görüşmelerini, öğretmen görüşmelerini ve belirli aralıklarla sınıf içi gözlem çalışmalarını bilimselliği esas alarak yürütüyoruz. Bu çalışmaları yürütürken öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyor; gizlilik ve gönüllülük ilkesine bağlı kalıyoruz.

Üstün potansiyelli çocukların eğitim sorumluluğunu sürekli eğitim ve dönem okullarıyla destekleyen Özel Bilim İlk ve Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak üstün potansiyelli çocukların tanılanma sürecini de yürütüyoruz.

Çocuklarımızın tanılama sürecinde aile görüşmesi (ailenin çocukla ilgili görüş ve gözlemlerinin dinlenmesi, çocuğun ayrıntılı gelişim öyküsünün alınması), çocuk gözlemi ve değerlendirilmesi (çocuğun yaşıtları arasında izlenmesi, ihtiyaç durumunda çeşitli çocuk değerlendirme testlerinin uygulanması) ve altı yaşından büyük çocuklarımıza Weschler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) uygulaması psikoloğumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.