Felsefe

Felsefe eğitimiyle;

  • Kavramlarını eleştirebilir.
  • Bilginin sürekli bir biçimde evrildiğini fark edebilir.
  • Değişmenin önemini keşfedebilir.
  • Olup bitenler arasındaki bağlantıları görebilir.
  • Neden-etki ilişkilerini çözümleyebilir.
  • Gerekçeli düşünmenin ve gerekçeli eylemde bulunmanın önemini kavrayabilir.
  • Dili açık ve anlaşılır kullanmanın önemini içselleştirebilir.
  • Gereksinimlerini hangi düzeyde ve nitelikte olursa olsun daha iyi bir biçimde çözümleyebilir.
  • Kendine, varolana belli bir uzaklıktan bakma becerisini gösterebilir.