Hayat Bilgisi

Hızla değişen dünyada bu değişime adapte olmak zaman zaman bizleri zorlar. Farklı alanlar ve bu alanlardaki yapıların içeriğini keşfetmek eğlencelidir ve insana yaşamak becerisi anlamında katkı sağlar. Geçmişin, bugünün ve geleceğin arasında neden sonuç ilişkisi kurmak bize hayatı derinlemesine öğrenme imkanı sağlar. Çevresindeki insanları, doğayı, canlıları ve kendini tanımaya, tanırken keşfetmeye yönelik çalışmalarımız süreç içerisinde derslerimizin odağını oluşturacaktır.

Neler kazandırmak istiyoruz;

 • Planlı ve düzenli çalışma,
 • Başkalarının haklarına saygı gösterme,
 • Kendi haklarının bilincinde olma,
 • Okul ve toplum kurallarına ve görgü kurallarına uyma,
 • Kararlarında adil olma,
 • Etkili iletişim kurma,
 • Arkadaşlarıyla yardımlaşma,
 • Çevreyi temiz tutma,
 • Karşılaştığı sorunları çözme,
 • Yaratıcı düşünme,
 • Araştırma yapma,
 • Aldığı ödevleri yerine getirme,
 • Bağımsız karar verme,
 • Sınıf etkinliklerine katılma,
 • Materyalleri özenli kullanma,