Anne Baba Rehberliği

Okulumuzda veli desteği olmadan rehberlik çalışmalarının sınırlı kalacağı gerçeğinden hareketle okul-aile işbirliğine önem verilir.

  • Anne-Baba ile öğrenci hakkında bireysel görüşmeler
  • Öğrencinin okuldaki yaşantısı ile ailedeki yaşantısınının birleştirilmesi ve hedeflenen kazanımların okulda ve evde devam etmesi
  • Aile iletişimi
  • Çocukların gelişim özellikleri referans alınarak aile ve okul içerisinde takip edilmesi ve yönlendirilmesi
  • Çocukların sınıf düzeylerine göre yeteneklerinin tespit edilmesi, gelişimi için uygun ortam ve yönlendirilmenin yapılması
  • Öğrencide aile sorumluluğunun geliştirilmesi
  • Sınıf seviyesine göre evde ve okulda zeka gelişiminin sağlanması için karşılıklı aile ile ortaklaşa kararlar alınması
  • Okul yaşantısının her aşamasında veli bilgilendirme ve ortak tedbirlerin alınması
  • Evde ve okulda özgür öğrenme ortamı oluşturulması için aile ile ortak kararlar alınması sağlanmaktadır.