Müzik

Sanat eğitiminin insanın kendini ifade etmesinde çok önemli bir araç olduğu düşüncesinden hareketle okulumuzda sanat eğitimine özel bir önem verilmektedir. 

Öğrencilerimizin;

  • Ulusal müziği benimseyen,
  • Dünya müzik anlayışına açık,
  • Müzik etkinliklerine istekle katılan,
  • Müzik sevgisi ve bilgisi olan, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeklerini amaçlamaktayız.