Kurucu Müdürümüz

Uzun yıllar öğretmenlik ve ilköğretim okulu yöneticiliği yaptıktan sonra 2005 yılında emekli olan Recai YILDIRIM,    İstanbul’daki çeşitli özel okullarda öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bu  okullarda normal eğitimin yanı sıra Üstün Zekalı ve Yetenekli çocukların özel eğitimi alanında da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.  Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve çalıştaya katıldı. İstanbul ve  Marmara Üniversiteleri işbirliği ile bu alana yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili  araştırma ve deneyimlerini bir kitapta topladı.

Ülkemiz eğitim sistemindeki yetersizliğin farkında bir eğitimci olarak, normal ve özel eğitim alanındaki dünya uygulamalarından hareketle, ülkemiz gerçeklerini göz ardı etmeden yapılandırdığı eğitim programını, konunun uzmanı akademisyenlerin onay ve desteğini alarak uygulama fırsatı buldu.  Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını gerçek proje ve ilkelere dayandıran, soru çözmek kadar sorun çözme becerisi kazandırmayı temel ilke edinen, yönetici, öğretmen ve velileri ile gerçek bir ortamda buluşan bir okul hedefi ile yola çıktı.İstanbul ve İzmir’den aynı inanç, heves ve yeterliliğe sahip öğretmen kadrosuyla İzmir’de anasınıfı, ilkokul ve ortaokuldan oluşan ve uluslararası eğitim anlayışlarından beslenen(Fin Eğitim Anlayışı, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia , Köy Enstitüleri vb. ) özgün bir eğitim kurumunu, 2014/2015 öğretime açtı.

Özgün eğitim anlayışımızla, Cumhuriyetimize ve Kurucusu M.Kemal ATATÜRK’e bağlılığımızla, çocuklarımızı “fikren,  ilmen,  bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli” olarak bilimin aydınlığında yarınlara hazırlamak en büyük  hedefimizdir. Bu hedefe birlikte yürüme arzusu içindeki velilerimizi bizimle olmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki;

“Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar.”

M. Kemal ATATÜRK