Düşünme Becerileri

Bilgiler sınırlı hayatımızı sonsuzluğa taşıyan, insanlığın ilk zamanlarıyla, şimdi ve gelecek arasındaki köprülerdir. Kainat üzerinde algıladığımız ve her gün üstüne bir yenisini eklediğimiz bilgilerin tümü bir düşüncenin ürünüdür. İnsanoğlu bu düşünebilme ayrıcalığı ile bilgiye en kısa yoldan ulaşmanın yollarını geliştirebilmiştir. Teknolojinin hızına karşıt olarak ise düşünmeyi daha az gerektiren yapılar oluşmuştur. Bu teknolojik yoğunluk içinde çocuklarımızın sorgulayan, araştıran, eleştiren, etrafındaki canlılara ve dünyaya duyarlı olan, kendisi ve çevresi için üreten ve sorumluluk alan bireyler olmaları temel hedefimiz olmalıdır.

Bu amaç doğrultusunda aklın sınırlarını genişletmek ve gerçek hayat problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmek için düşünmeyi bilmek gerekir.

Neler kazandırmak istiyoruz;

  • Anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini geliştirme
  • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve kullanma,
  • Yaratıcı düşünmeyi aktif hale getirme,
  • Bilgiyi sorgulama, değerlendirme,
  • Örnek problem durumları vererek benzeşim yoluyla gerçek hayat problemleri için deneyimler sağlama,
  • Analitik ve pratik düşünme becerilerini geliştirme,
  • Metacognition ( kendi bilmeleri üzerine düşünme) becerileri kazandırma