Bilim Koleji Öğretmeni

 1. Öğrencilere öğrettiklerini harika olarak kabul ederler. Başarabileceği duygusu verirler.
 2. Heyecan verir, çocuk heyecanlı bir şekilde dersi anlatır, yaşar, eve ve çevresine taşır.
 3. Öğrencilerinin yerine kendini koyar, onlara ilham verir, bireysel olduğu kadar sınıfında kendisini iyi hissetmesini sağlar.
 4. Pes etmezler, zor durumlarla mücadeleye hazırdırlar, kendilerinden emindirler.
 5. Çocuklara bakarak süreci anlayıp, önlem alır, çözüm üretir.
 6. Öğretmen otoriter olmadan, otoriteyi sağlar. Öğrencisine saygı duyar, tuzak kurmaz, anlamaya çalışır, emir değil istek kipini kullanır.
 7. İletişimde çok iyidir, öğrencinin ihtiyacına dönük iletişim kurar, öğrencisini ve velileri etkili dinler.
 8. Öğretim süreçlerini planlı bir şekilde farklılıkları dikkate alarak yönetir, onları her yönüyle tanır.
 9. Organizedir, dikkat dağılmalarını fark eder, gerekli motivasyonu sağlar.
 10. Geri bildirim verirler. Ödevlere, sınıf içi uygulamalara gecikmeden geri bildirim vererek öğrenmeyi artırır.
 11. Süreç yönetiminde adaletli, demokratik ve tutarlı olurlar.
 12. Öğrencisine, veliye ve okul yönetimine içten olurlar.
 13. Öğretmenler zorunlulukla değil, inanarak, severek derse girdiklerinde başarılı olurlar, okul yönetimi uygun ortamı sağlar.
 14. Eğitim yöneticimiz ve öğretmenlerimiz, program yapma ve müfredat zenginleştirme konusunda deneyim sahibidir.
 15. Öğretimi aydınlatır ve zenginleştirir.
 16. Öğrencilerine ilham verir.
 17. Meydan okuyucu sorular sormaya teşvik eder ve soruları özenle cevaplar veya soruların   cevaplarını kendilerinin bulmalarını yada birbirleriyle görüş alışverişi sonucu bulmalarını teşvik eder.
 18. Öğrenci öğrenimlerini birinci ağızdan deneyimlerle,farklı yapıları ortaya çıkararak ve büyük bir ilgi yapısı oluşturarak yada diğer konu ve alanlarla bağlantılar kurarak genişletir.

“Uygar dünyada yerimizi korumayı,sağlamlaştırmayı istiyorsak,yeteneğin her zerresine,zekanın her kıvılcımına ve maharetin en küçük ışığına bile ihtiyacımız var”