Matematik

Bir çok bilim dalında olduğu gibi matematiğide bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. Çünkü, matematik kiminin gözüyle bir sanat, kiminin gözüyle ise bir dildir. Matematiğin tam olarak ne olduğunu, onun içine girdikten sonra, bilgimiz ölçüsünde ve ilgimiz yönünde anlar ve algılarız. Matematik bilimi ciddi bir iştir ama aslında asık yüzlü ve korku duyulan bir disiplin olmayıp, tersine yaşam gibi eğlenceli, neşeli ve insanı dinlendiren uğraş alanıdır da. Bu bağlamda matematiği öğrencilerimizle hep birlikte yaparak yaşayarak öğreneceğiz.

Neler kazandırmak istiyoruz;

  • Sayısal hesaplama becerisi
  • Cebirsel ifadeleri anlama ve kurabilme
  • Boyutsal görselleştirme
  • Veri analizi
  • Matematiksel araçların kullanımı
  • Olasılıkları saptayabilme
  • Günlük hayattaki problemleri çözmede başvurulan sayma, hesaplama, ölçme becerisi kullanabilme
  • Problemleri yaratıcı ve bağımsız düşünme
  • Çok sayıda matematiksel kavram, fikir ve beceri öğrenmesini sağlama
  • Öğrencilerin matematiğin değerini, yarattığı farkındalığı görebilmesi