Ortaokul Sistemi

 • Tecrübeli öğretmen kadrosuyla içerik olarak yoğunlaştırılmış birinci dil İngilizce ve ikinci dil İspanyolca
 • En fazla 10 kişilik sınıflarda, akıllı tahtalarla desteklenen öğretim
 • Bireysel yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yürütülecek ulusal ve uluslararası proje çalışmaları, gönüllü bilim grupları
 • LGS’ye özel hazırlık çalışmaları
 • Hafta içi her gün akademik destek olacak etüt programları
 • Sınav rehberliği ve kişisel rehberlik alanında uzman psikologlarla yürütülen destek çalışmaları
 • Öğrencilerin hazır bulunuşluklarını, bireysel farklılıklarını dikkate alarak hazırlanan ve süreç içerisinde revize edilen farklılaştırılmış müfredat
 • Model BM çalışması ile küresel sorunların farkındalığı ve çözümüne katkı çalışmaları
 • Çocukların yaratıcılıklarını destekleyen Robotik dersi ve çağı yakalamalarına yardımcı olacak Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi,Yazılım ve Kodlama dersi
 • Alanında uzman psikolojik danışmanlar ve öğretmenler ile öğrenciye ve veliye özel yapılan çalışmalar
 • Doğa ile iç içe yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayacak okul ortamı
 • Sosyal, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif yönden gelişimi destekleyen kulüp çalışmaları, etkinlikler, törenler vb…
 • Özel sanat danışmanları rehberliğinde öğrencinin akademik yönünün yanında sanatsal gelişimine çok yönlü olarak destek olacak yetenek eğitimleri