Yabancı Diller

Our English and Spanish programs are based on the Common European Framework of Reference for Languages and designed according to 21st century learning.

* İngilizce ve İspanyolca eğitim programlarımız Avrupa birliği Dil Eğitimi Yapısı referansları esas alınarak 21.yuzyil öğrenim ilkelerine göre dizayn edilmiştir.

Bearing in mind that students’ learning styles, motivation and readiness differ, we aim to teach students a foreign language using methods and techniques suitable to their needs.

* Her öğrencinin farklı öğrenme sekli, motivasyonu ve öğrenmeye hazır olma durumu  olduğunu göz önüne alarak, öğrencilere öğrenme ihtiyaçlarına uygun metod ve teknikler kullanarak yabancı dil eğitimi vermeyi amaçlamaktayız.

In our classes we expect students to be creative, to be critical thinkers, to be self-motivated, to be problem solvers and to be good team workers

* Sınıflarımızda öğrencilerimizden yaratıcı olmalarını, eleştirel düşünmelerini, kendi kendilerini motive etmelerini, problem çözmelerini ve iyi birer takım üyesi olmalarını beklemekteyiz.

All these attitudes has been couraged in order for our students to be effective life long language learners.

* Bütün bu tutumlar öğrencilerimizi yaşam boyu etkili birer yabancı dil öğrencisi olmaları için cesaretlendirmektedir.

To develop effective life long language learners, our Foreign Language team is committed to provide the proper environment wherein students can:

* Yabancı dil takımımız öğrencilerin kendilerini yasam boyu etkili bir öğrenim özelliği kazanmaları ve aşağıdaki konularda başarılı olmaları için doğru bir ortam yaratma konusuna adamışlardır;

  • Be aware and love languages and the cultures attached to them – yabancı dilleri ve onlara bağlı kültürleri farkında olma ve sevme
  • Learn structures and words necessary for communication – iletişim için gerekli yapı ve kelimeleri öğrenme
  • Acquire the competencies of reading, writing, listening and speaking with much emphasize to speaking and writing – okuma,yazma,dinleme, konuşma ve tatbi ki çok daha önemli ve öncelikli olarak konuşma ve yazma yetenekleri kazanma
  • Prepare to earn internationally recognised certification – uluslararası tanınan bir sertifika kazanmaya hazırlanma

All these aims are reached by our students in a competitive but fun way.

* Öğrencilerimiz tüm bu hedeflere eğlenceli bir şekilde ulaşırlar.

Learning a foreign language, and the culture that goes with it, is one of the most useful things we can do to broaden the empathy and imaginative sympathy and cultural outlook of children.

Michael Gove

Yabancı bir dil ve ona bağlı bir kültür öğrenmek çocuklarımızın empati ve yaratıcı sempatik kültürel bakış açılarını geliştirme ve genişletme açısından en önemli yollardan biridir.

Michael Gove