RAM Nedir?

RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) Nedir?

RAM’ın açılımı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’dir. Rehberlik Araştırma Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim konularında ailelere ücretsiz hizmet veren merkezlerdir.

RAM’larda Özel eğitim ve Rehberlik olmak üzere iki bölüm vardır. İl ve İlçe Merkezlerinde yer alan RAM’lar, bulundukları bölgelerdeki okullar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlü kurumlardır.

Çocuk okul çağında ise ve sınıf öğretmeni çocukta bir eksiklik fark ederse (dil gelişiminde gerilik, derslerde başarısızlık, dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik vs gibi) okul rehber öğretmenine bildirir.

Rehber öğretmen gerekli görürse aileyi bilgilendirir ve “Öğretmen Gözlem Formu” doldurup RAM’a gönderir. RAM’da gerekli testler uygulanır ve özel eğitime ihtiyaç olduğu düşünülürse hastaneye yönlendirilir. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan eğitsel değerlendirme sonucunda, destek eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen özel gereksinimli bireyler için RAM raporu düzenlenir.

RAM raporu belirli süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir. Özel eğitim desteği alınabilmesi için, alınan hastane raporundaki tanıya göre RAM yönlendirme yapabilir.