Astronomi

Bilimin başlangıç noktalarından birisi astronomidir. Astronomi derslerimizin  bilimsel merak, metodlu çalışma, kıyaslama ve gözlemin ilk adımlarını içermesi ile çocuklarımız için daha etkin, verimli ve keyifli ders ortamları oluşturmak temel amaçlarımızdandır.

Gezegenlerin hareketlerinin anlaşılabilmesi ile Güneş ve diğer yıldızların ışınımlarını açıklamak üzere yapılan astronomik gözlem ve kuramsal çalışmalar sayesinde fizik ve matematikte önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Astronomi, günlük yaşam deneyimlerimizin ve yeryüzündeki laboratuvar koşullarında oluşturamayacağımız doğal ortamları gözlemeye ve bunları açıklamaya çalıştığından,astronomi eğitimi öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneğinin gelişmesine olanak sağlamaktan başka, her konuda çok büyük ölçekler (büyüklük, sıcaklık, basınç, manyetik alan vb.) ile ilgileniyor olması nedeniyle de öğrencilerin Yer (Dünya) ile sınırlı olgu ve olaylara daha geniş bir açıdan bakabilme yeteneği kazanmalarına da yardımcı olur.

Ayrıca, toplumların bilimsel gerçeklere yönlendirilmesi açısından astronomi mükemmel bir eğitim aracıdır. Kişiye doğru ve mantıklı düşünmeyi en etkin bir şekilde öğreten bilim dallarından biri olması nedeniyle birçok gelişmiş ülkede astronomi ve uzay bilimleri dersi okutulmaktadır.

Neler kazandırmak istiyoruz;

 • Astronomi bilimine karşı bilinçlendirmek,
 • Bilimsel yöntemler kullanarak öğrencilere, bilimsel olaylara merak duygusu uyandırmak,
 • Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlere temel bilimler açısından yaklaşmayı öğretmek,
 • Özellikle matematik ve fizik alanında edinilen kuramsal kavram ve problem çözme becerilerini astronomik olaylara uygulamak,
 • Öğrencilere, temel bilimlerin en eskisi olan astronomi biliminin tarihsel gelişimini öğretmek,
 • Öğrencilere, bilimsel araştırma ve inceleme alışkanlığı kazandırmak, sonuçlar hakkında yorum yapma yeteneğini geliştirmek,
 • Yaratıcılık ve bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek,
 • Üç boyutlu düşünebilme yeteneğini geliştirmek,
 • Konum ve zaman arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak,
 • Evrende, dünya dışında yaşamın var olup olmadığı hakkında gerçekçi ve bilimsel temellere dayanan fikirleri kazandırmak,
 • Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla öğrencilerin, yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak.