Akıl Oyuları

Zeka Oyunlarının Amaçları

Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

Zeka Oyunlarının Faydaları

Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Zeka ve bilgisinin işe yaradığını gören çocuk, bunları geliştirmek için çalışacaktır. Başka olasılıkların da var olduğunu görmek çocuğa durum ve olaylara şüpheyle yaklaşma, diğer ihtimalleri de göz önünde bulundurma alışkanlığı kazandıracaktır. Böylece ezberci değil; araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyecektir. Bu araştırmalar ve sorgulamalar çocuğun yaratıcılığını da geliştirecek, hayatta daha başarılı ve fark yaratan bir birey olmasını sağlayacaktır.

‘Zeka Oyunları’ dersi öğrencilerimize neler kazandıyor?

 • Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar,
 • Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır,
 • Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,akiloyunlari
 • Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,
 • Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,
 • Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,
 • Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,
 • Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak yaratıcı düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir,
 • Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir,
 • Sosyalleşmeye yardımcı olur,
 • Kazanmayı, kaybetmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.