Kaynaştırma Eğitimi Nedir?

Kaynaştırma Eğitimi Nedir?

Kaynaştırma eğitimi, RAM tarafından raporu olup özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların beklenen gelişimi gösteren yaşıtlarıyla, normal eğitime dahil edilmesidir.

Bu bağlamda;

 • Görme engelliler,
 • İşitme engelliler,
 • Ortopedik engelliler,
 • Dil ve konuşma engelliler
 • Disleksi gibi öğrenme güçlüğü olan çocuklar
 • Uyum güçlüğü olan çocuklar,
 • Otizm tanılı çocuklar,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar kaynaştırma eğitimi alabilir.

Kaynaştırma eğitiminin engelli çocuğa faydaları nelerdir?

 • Kendine güveni artar.
 • Ortam kendi fiziksel, sosyal ve eğitsel açıdan kendilerine göre düzenleneceği için başarı oranı artar.
 • Takdir edilme, cesaret, sorumluluk duyguları gelişir.
 • Olumlu davranış gösterme eğilimi atar.
 • Arkadaşlık kurması ve sosyalleşmesi kolaylaşır.
 • Araç-gereç kullanımı gelişir.
 • Ortak yaşam becerisi artar.
 • Kaba ve ince motor gelişimi hızlanır.

Kaynaştırma eğitim nasıl uygulanır?

Bu eğitimin 3 farklı türü vardır.

Tam zamanlı kaynaştırma: Bu tür eğitimde çocuk normal sınıfta, tam gün eğitim alır. Bu sınıflarda eğitim alan çocukların engel oranı düşük, iletişim özellikleri biraz daha gelişmiş olmalı ve en az 15 dakika yerinde oturabilmelidir.

Yarı zamanlı kaynaştırma: Bu eğitimde çocuk özel eğitim almaya devam eder ancak bazı dersleri yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte, aynı sınıfta alır ya da etkinliklere katılır.

Tersine kaynaştırma: Bu eğitim tarzında ise çocuğun herhangi bir yetersizliği yoktur, talep edilirse kaynaştırma sınıflarında eğitim görebilir.

Çocuk uygun sınıflara yerleştirildikten sonra eğitime başlanır. Bu sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olan her çocuğun kendi özel eğitim programı vardır ve öğretmenler, bu programlar doğrultusunda öğrenimi sürdürürler. Bu süreç içerisinde çocuk, hem kendi özelliklerine göre eğitim alır hem de kaynaştırma öğrencisi olmayan diğer çocukların öğrenme stiline aşina olur.

Bu aşamada öğretmenin kaynaştırma öğrencisinin eksiklikleri kadar yeterliliklerini de bilmesi önemlidir. Örneğin, bir çocuğun görsel öğrenimi daha iyiyse çeşitli materyaller kullanarak eğitime dahil etmesi çocuğun başarısını arttırır. Yani temel olan, çocuğun her yönüyle eğitimci tarafından tanınmasıdır.

Kaynaştırma eğitimi neden önemlidir?

Ülkemizde kaynaştırma eğitimi dendiğinde kafalarda birçok soru işareti oluşuyor. Özel gereksinimli çocuğu olan aileler bu sınıflarda çocuklarının engellerinden kurtulacağını düşünüyor. Diğer aileler ise kendi çocuklarının engelli çocuklardan olumsuz davranışlar alabileceğinden korkuyor.

Birçok aile sebepsiz bir şekilde çocuklarının başarısızlıklarını kaynaştırma öğrencilerine bağlar. Oysa bilinmesi gereken şey, engelin bulaşıcı olmadığıdır. Normal çocuğun sınıfında engelli bir birey olması onu geriletmeyeceği gibi ilerletir.

Yetersizliği olmayan çocuklar kaynaştırma öğrencilerle yardımlaşmayı, farklılıkları, paylaşmayı ve aşağılamamayı öğrenirler. Daha iyi bir insan olmanın, insanları farklılıklarıyla kabul etmenin temelini alırlar.

Kaynaştırma eğitimi doğru uygulandığı takdirde hem özel gereksinimli çocuk hem de normal gelişim içerisindeki çocuk için yararlıdır.