Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir?

 • Bir özel eğitim programıdır.
 • Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.
 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.
 • Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.
 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.
 • Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.
 • Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

BEP’ İN AMACI

Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.

PEKİ BEP NE DEĞİLDİR?

 • Bireysel çalışma kâğıtları değildir.
 • Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir.
 • Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.
 • Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir.
 • Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim ya da kayıt tablosu değildir.
 • Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir
 • Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev-çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

BEP’İN YARARLARI NELERDİR?

 • Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması,
 • Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi,
 • Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir.