UZAYA 6 ŞAPKA

İlk kez bir Türk astronot Axiom 3 görevi için uzaya çıkacak. Bu özel günün bir etkinliği olmalıydı ve biz de altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak enine boyuna bu coşkulu gelişmeyi uyguladık DEVAMI

Bilim Grupları

Bilim grubu öğrencilerimize doğayı, insanı ve dünyayı nesnel bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazandırmayı hedefleriz.Araştırma, hayal gücünü kullanma- geliştirme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma gibi alanlarda çalışma fırsatları verilir. Bilimsel düşünme aşamaları geliştirilir; çocuklar araştırmaya teşvik edilir. Teoriler geliştirmeleri hedeflenir. Klasik bilgiyi bilen değil, düşünen, teori üreten, öğrendiği bilgiyi çözüm aşamasında… DEVAMI

Bilim İzcileri

İzcilik; gençleri doğa koşulları içinde sağlıklı, yetiştirmeyi, tam bir disiplin içinde toplumsal yaşama uyum sağlamalarını amaçlayan örgüttür. Okulumuzda da izcilerimiz belirli dönemlerde kamplar ve çalışmalar düzenleyerek faaliyetler göstermektedirler. İzcilik temel bilgileri, Doğada keşif yürüyüşleri, Yaparak yaşayarak uygulamalı hayati idame pratik bilgileri, Çadır kurma ve çadırda kalma, Grupla hareket etme, Dikkat… DEVAMI

Spor ve Sanat

Açık havada oyun oynamak çocukların doğayı tanımasını,çevre bilincinin oluşmasını ve kendini keşfetmesini sağlamaktadır. Çocuklar böylece hem bedenlerini geliştirme şansı bulmakta hem de sosyal farkındalıklarının oluşmasının önünü açmakadır. DEVAMI

Yazılım Ve Kodlama

Bilim Kolejinde; sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için anasınıfı robotik kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da büyük önem taşır. Çocuklara erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazandırır; yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri… DEVAMI

Bilim Sanat Şenliği

Bu yıl gerçekleştirilen bilim şenliğimizde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle bir yıl boyunca üzerinde uğraşıp tasarladıkları projeler: esnek renkler, nükleer enerji deneyi, kara yılan deneyi, Pisagor kabı gibi fen bilimleri etkinlikleri; lego-langırt, basit makineler, su piyanosu gibi robotik-kodlama etkinlikleri çalışmaları; karadelikler, takımyıldızları, Nebula yapımı gibi astronomi ve uzay bilimleri etkinlikleri çalışmalarıdır.Bilim şenliğimizdeki bu… DEVAMI