Bilim Grupları

Bilim grubu öğrencilerimize doğayı, insanı ve dünyayı nesnel bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazandırmayı hedefleriz.Araştırma, hayal gücünü kullanma- geliştirme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma gibi alanlarda çalışma fırsatları verilir. Bilimsel düşünme aşamaları geliştirilir; çocuklar araştırmaya teşvik edilir. Teoriler geliştirmeleri hedeflenir. Klasik bilgiyi bilen değil, düşünen, teori üreten, öğrendiği bilgiyi çözüm aşamasında kullanabilen becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Bookmark the permalink.