Yazılım Ve Kodlama

Bilim Kolejinde; sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için anasınıfı robotik kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da büyük önem taşır. Çocuklara erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazandırır; yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişir. Erken yaşlarda hayaller kurmaya başlayan öğrencilerimiz, Bilim Kolejinde sunduğumuz kodlama eğitimi sayesinde kendi hayallerini inşa etmeye başlamaktadır.

Bookmark the permalink.